Finální nabídka

Na základě návštěvy technika připravíme finální návrh řešení včetně konečné cenové nabídky.