Doplatek

Dle smlouvy o dílo je Vám vystavena faktura k doplacení sjednané částky.