Příprava projektu, stavební řízení a žádosti o dotaci

Veškeré administrativní záležitosti vyřídíme za Vás v dostatečném předstihu před realizací.