Příprava projektu

Zařídíme veškeré administrativní záležitosti a případně připravíme podklady pro vyřízení dotace.