Připravíme smlouvu o dílo

Dle finální nabídky, smlouvy o připojení, požadavků projektu a dotačních záležitostí vznikne smlouva o dílo. Cena, termín a podmínky ve smlouvě jsou pevné.