První paralelní připojení

Proces připojení FVE k distribuční soustavě končí výměnou elektroměru. Tento proces se nazývá první paralelní připojení či umožnění trvalého provozu.