Realizace

Ve smluveném termínu nainstalujeme kompletní fotovoltaickou elektrárnu.