Revize

Naistalovaný systém zreviduje revizní technik. Periodická revize Vás poté čeká každé 3 roky.