Souhlasíte s nabídkou

Pokud Vám nabídka dává smysl, připravíme smlouvu o dílo.