Připravíme smlouvu o dílo

Dle finální nabídky a smlouvy o připojení vznikne smlouva o dílo. Cena, termín a podmínky ve smlouvě jsou pevné.