Úhrada zálohy 10%

Po podpisu smlouvy o dílo obdržíte zálohovou fakturu na 10% částky, splatnost je 30 dnů.