Vyřízení připojení k DS

Vyřídíme za Vás smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Nyní je třeba počkat na vyjádření distributora.