Revize

Nainstalovaný systém je třeba zrevidovat. Zaručí se tak bezpečnost provozu. Periodická revize Vás potom čeká každé 3 roky.