Fotovoltaický článek TOP-CON

10. 12. 2023

Novinka roku 2023

Fotovoltaický článek Top-Con byl představen letos jedním z největších výrobců fotovoltaických modulů společností Jinko Solar. Použitím tohoto článku se podařilo vytvořit nový rekord v testu účinnosti. Nový rekord je 23.86%. Během krátké doby na toto reagují postupně všichni výrobci a moduly s technologií PERC používané doposud, vyprodávají za výhodné ceny.

O technologii TOP-Con

N-Type TOPCon je zkratka pro typ N Tunnel Oxide Passivated Contact. Jedná se o typ solárního článku s pasivními kontakty na zadní straně a materiálem typu N. Materiál typu N je křemík dopovaný fosforem, který má přebytek elektronů. Pasivní kontakty jsou tenké vrstvy oxidu křemičitého a polykrystalického křemíku, které snižují rekombinaci nosičů náboje a zvyšují napětí naprázdno.

Výhody technologie

1. Účinnost fotovoltaických článků N-Type TOPCon může dosahovat více než 23%, u klasických fotovoltaických článků typu PERC se pohybuje kolem 20%.

2. Nulové riziko degradace vyvolané světlem (LID) nebo zvýšenou teplotou (LeTID), což zvyšuje spolehlivost a životnost modulů. LID a LeTID jsou jevy, které snižují výkon solárních modulů v průběhu času kvůli chemickým reakcím mezi bórem a kyslíkem v materiálu typu P. Fotovoltaické články N-Type TOPCon obsahují extrémně nízký obsah bóru, který oslabuje vliv bóru a kyslíku.

3.Nižší teplotní koeficient, což znamená menší pokles výkonu při zvýšení teploty. Teplotní koeficient udává, jak se mění výkon solárního modulu s každým stupněm změny teploty. Čím nižší je teplotní koeficient, tím lépe. Fotovoltaické články N-Type TOPCon mají teplotní koeficient kolem -0,32% / °C, klasické fotovoltaické články typu P mají teplotní koeficient kolem -0,4% / °C.

4. Bifaciální schopnost - schopnost vyrábět elektřinu z obou stran modulu. Umožňuje využít odraz slunečního záření od podkladu nebo okolních objektů a zvýšit tak celkovou produkci energie. Bifaciální schopnost také snižuje dopad stínu na výkon modulu.

5. Fotovoltaické články N-Type TOPCon jsou snadnější na výrobu než jiné typy solárních článků s vysokou účinností, protože jejich výrobní proces je velmi podobný procesu PERC. Výroba fotovoltaických článků TOPCon vyžaduje pouze několik dalších kroků navíc oproti procesu PERC, což usnadňuje přechod ze stávajících výrobních linek.