Jak funguje měření po fázích ?

3. 12. 2023

Měření po fázích - rarita České republiky

Česká republika jako jediná země v EU využívá u fotovoltaických elektráren instalovaných v třífázové sousatvě do 1 kV (systémy pro rodinné domy) měření po jednotlivých fázích. Tato skutečnost je již přes 10 let zavedena vyhláškou č: 359/2020 Sb. 

Tento typ měření zapisuje výkony na jednotlivých fázích obousměrně do registrů a vzájemně je mezi sebou neodečítá

Jak se chová symetrický střídač? 

Fotovoltaika vyrábí 6 kW, symetrický střídač rovnoměrně do každé ze třech fází posílá 2 kW. Vaše spotřeby však nejsou symetrické. Pokud tedy potřebujete odebrat na 1. fázi například 4 kW, nedokáže se tomu střídač přizpůsobit, a vy budete muset čerpat 2 kW ze sítě, přesto, že vaše elektrárna vyrobila potřebné energie dostatek. Na 2. fázi máte spotřebu například 1 kW, střídač však přidělil 2 kW a vy tedy 1 kW odesíláte do sítě. Stejný stav předpokládejme i na 3. fázi.
 
Výsledný stav na elektroměru:
1. fáze - nákup 2 kW
2. fáze - přetok 1 kW
3. fáze - přetok 1 kW
 
A zde nastává problém elektroměru, který měří po fázích. I přestože se hodnoty nákup/přetok v jeden moment prakticky vynulovaly, vy za nakoupenou elektřinu na 1. fázi zaplatíte standartní cenu ale za přetok na 2. a 3. fázi dostanete od obchodníka (v závislosti na smulevných podmínkách) obvykle méně než polovinu ceny kterou za kW platíte vy.
 

Řešení použitím asymetrického střídače ? 

Uvažujme stejný stav jako u příkladu výše. Fotovoltaika tedy vyrábí 6 kW, asymetrický střídač sleduje spotřebu každé fáze zvlášť a naměřený výkon také do fází nerovnoměrně rozděluje. Spotřeby se tedy vynulovaly a elektroměr měřící po fázích vidí skutečnou nulu na každé fázi. Jediným limitem se poté stává už pouze technický výkon použitelný v jedné fázi, ten bývá u střídačů s celkovým výkonem 10 kW obvykle až 5 kW do jedné fáze.
 
Výsledný stav na elektroměru:
1. fáze - 0 kW
2. fáze - 0 kW
3. fáze - 0 kW
 

Detailní vysvětlení od pana Dr. Pavla Hrziny

 
 
Asymetrické střídače jsou u nás pro instalace pro rodinné domy jediným efektivním východiskem, i přes jejich vyšší pořizovací cenu a vyšší vlastní spotřebu. Raritu v podobě měření po fázích nelze vnímat jako přínos pro nikoho jiného než distributora či obchodníka. 
 
Snahu o změnu měření na součtové podporujeme již roky, v posledních týdnech se toto téma opět otevírá s příchodem novely energetického zákona, která zavádí hlavně komunitní energetiku. Změny pro Vás neustále sledujeme a budeme Vás informovat.