Jak zvolit výkon fotovoltaické elektrárny?

13. 4. 2023

Jak správně vybrat výkon fotovoltaické elektrárny? 

Správná volba velikosti fotovoltaického systému může zásadně ovlivnit návratnost celé investice. Při rozhodování o výkonu fotovoltaické elektrárny je vždy vhodné požádat o pomoc profesionální instalační firmu. Nicméně je užitečné mít povědomí o základních parametrech, podle kterých se výkon určuje.  

1. Roční spotřeba elektřiny 

Průměrná roční spotřeba elektřiny je prvním důležitým údajem, který je třeba znát. Tuto informaci najdete ve vyúčtování elektřiny, které vám poskytne váš dodavatel. Dodavatelé často také nabízejí zdarma aplikace pro sledování spotřeby, například ČEZ ONLINE, které vám umožní rozlišovat spotřebu elektrické energie v průběhu roku. Je dobré porovnat spotřebu z několika let a získat tak průměrnou roční spotřebu. Hlavním cílem instalace fotovoltaického systému je snížení spotřeby elektřiny z distribuční sítě. 

2. Předpokládaný vývoj spotřeby a rozšíření fotovoltaické elektrárny 

 Je vhodné mít představu o tom, jaké elektrické spotřebiče plánujete pořídit v blízké budoucnosti. Na základě těchto informací může být fotovoltaický systém rovnou dimenzován i pro tyto nové spotřebiče. Především je důležité zohlednit předpokládaný významný nárůst spotřeby (například tepelné čerpadlo, ohřev teplé vody, elektromobil). Rozšíření fotovoltaické elektrárny pro nové spotřebiče může být postupně omezeno kapacitou distribuční sítě. 

3. Profil spotřeby a výroba fotovoltaiky

Křivka výroby elektřiny z fotovoltaického systému není lineární. Obzvlášť v zimních měsících je produkce elektřiny z fotovoltaiky přibližně čtvrtinová oproti letní sezóně. Je proto rozumné dimenzovat fotovoltaický systém tak, aby jeho produkce byla dostatečná i během horších období. Čím podrobnější údaje o spotřebě máte k dispozici, tím přesnější energetickou bilanci lze provést. 

4. Sluneční záření ve Vaší lokalitě

Pro Českou republiku platí, že 1 kWp (kilowattpeak) instalovaného výkonu fotovoltaického systému v průměru vyprodukuje 1000 kWh elektrické energie za rok. Dle tohoto se dále doporučuje 1,20 kWp instalovaného výkonu na spotřebovanou megawatthodinu za rok. Nicméně je také důležité brát v úvahu další faktory, jako je sklon a orientace fotovoltaických panelů na střeše nebo možné zastínění. Fotovoltaický systém by měl být vždy navržen tak, aby maximalizoval soběstačnost domácnosti, aniž by produkoval nadměrné množství elektřiny. Podrobný výpočet výroby fotovoltaického systému pro vaši střechu je vždy součástí naší nezávazné nabídky, kterou můžete získat zde.