Komu se vyplatí fotovoltaika v roce 2024 ?

4. 5. 2024

Co je potřeba vědět, než se letos rozhodnete pro pořízení fotovoltaiky?

 

Spotřeba na prvním místě 

V roce 2024 platí víc než kdy dříve, že úspěch investice je založen na vlastní spotřebě vyrobené elektřiny. Fotovoltaická elektrárna tedy musí být konfigurována vždy na míru a s ohledem na charakter i časový průběh spotřeby. 

Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny při vlastní spotřebě 75% z výroby se může pohybovat okolo 5 let. Oproti tomu fotovoltaika realizovaná primárně za účelem prodeje vyrobené elektřiny se Vám dříve než za 10 let nevrátí. Výkupní cena se v současnosti pohybuje okolo 1,5 Kč/kWh, ale cena elektřiny, kterou nenakoupíte a jejíž součástí je i cena distribuce a dalších složek, bývá s DPH okolo 8 Kč/kWh.

Spotřeba na prvním místě


Dotační podmínky

Dotace NZÚ vyplácené Statním fondem životního prostředí České republiky (SFŽP ČR) ale i dotační tituly pro firemní instalace jsou nově nastaveny tak, aby se kapacita distribuční sítě ČR plnila co nejpomaleji. Rezervovaný výkon pro vaši domovní fotovoltaickou elektrárnu může být maximálně 50% výkonu instalovaného, u firemních instalací maximálně 30%. Tato podmínka se Vás takřka nedotkne, pokud není výkon fotovoltaické elektrárny předimenzovaný, ale je optimálně rozvržen dle spotřeby objektu.

Kombinační bonusy za více opatření a podpora instalace nabíjecí stanice je nadále možná, nově se přidává bonus 10 000 Kč za využití FVE pro ohřev bojleru.

Dotační podmínky


Cena a vývoj technologií

Trh s fotovoltaickými komponenty prodělal na přelomu let 2023 a 2024 velkou transformaci. Ceny, které byly v roce 2023 vyšponovány neuspokojitelnou poptávkou, byly sraženy přehlcením skladů. Během několika měsíců došlo k zásadnímu poklesu ceny fotovoltaických panelů, střídačů i baterií. Nejdramatičtější propad nastal u panelů, jejichž cena je nyní vlivem příchodu nové technologie na polovině. 

Dejte si pozor na výprodeje starých komponentů, kde u fotovoltaických panelů bývá nabízen článek s technologií PERC. Sáhnout byste měli raději po modulech s článkem typu TOPCON, jenž za téměř stejnou cenu nabídne lepší účinnost, životnost a záruku.

Cena a vývoj technologií


Bezpečnost

Pro hybridní fotovoltaické elektrárny se používají baterie na bázi LiFePO4, o jejichž bezpečnosti jsme pojednávali v jednom z dřívějších příspěvků. Díky extrémně stabilnímu chemickému složení a teplotní odolnosti těchto baterií se není třeba obávat vzniku požáru.

Čerstvá norma ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy, vydaná v květnu 2024, stanoví požadavky a doporučení, která vedou instalační firmy k důslednějšímu zohlednění požárního rizika a výrazně zjednodušují případný hasební zákrok. Obavy o poškození domu vlivem požáru Vás již tedy nemusí od instalace FVE odrazovat.

Stává se běžnou praxí vybavit FVE odpojovači na úrovni každého panelu. V případě nouze je pak možné jediným tlačítkem "zhasnout slunce" a instalaci uvést do vypnutého /elektricky bezpečného stavu.

Bezpečnost


Sdílení elektřiny a komunitní energetika

V červenci roku 2024 odstartuje dle novely Lex OZE II komunitní energetika a možnost sdílení obnovitelné elektřiny mezi odběrnými místy napříč celou Českou republikou. Po vzoru Německa, Francie, Belgie či Rakouska bude možné využívat nespotřebovanou energii vyrobenou například na střeše rodinného domu v bytě na druhém konci republiky. 

Za účelem sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů mohou také vznikat energetická společenství, a to již od 3 členů. Například na úrovni obce bude možné vytvářet logická uskupení staveb a subjektů, která mohou napomáhat co nejlepšímu využití vyrobené zelené elektřiny.

Technická stránka věci obnáší pouze výměnu elektroměru za průběhový. 

Za přenesenou elektřinu bude cílový subjekt platit cenu poníženou o obchodní část. 

Sdílení elektřiny a komunitní energetika


Zhodnocení nemovitosti na realitním trhu

Fotovoltaika se stává stále přirozenější a očekávanější součástí staveb. Od roku 2029 dům bez vlastního fotovoltaického zdroje pravděpodobně nezkolaudujete. A nejen proto je argument zvýšení hodnoty nemovitosti díky vybavení fotovoltaikou stále aktuálnější. V praxi platí, že náklady vynaložené na pořízení fotovoltaiky zvýší cenu nemovitosti na realitním trhu vždy minimálně o stejnou částku. 

Studie provedená v Německu ukázala, že realitní inzerát opatřený fotografií nabízené nemovitosti s fotovoltaickými panely vyvolá o danou nemovitost vyšší zájem, než inzerát na tutéž nemovitost bez fotografie panelů. 

Zhodnocení nemovitosti na realitním trhu