Na co si dát pozor při výběru dodavatele fotovoltaiky?

4. 4. 2023

Na co si dát pozor při výběru dodavatele fotovoltaické elektrárny?

Enormní růst zájmu o fotovoltaiku dal prostor ke vzniku firem, které na fotovoltaický trh přináší nefér jednání, podvody, nedokončené a často i nebezpečné instalace a nebo v nejhorším případě plánované okrádání zákazníků. Tomuto dění se společně se Solární asociací snažíme bránit, proto pro Vás přinášíme základní body které je třeba hlídat, při výběru dodavatele fotovoltaické elektrárny.

 

Zásady správného výběru dodavatele fotovoltaické elektrárny

 1. Nabídka, kterou obdržíte na Vaší poptávku by rozhodně neměla přijít do minuty, jak některé firmy hlásají. Přestože úvodní nabídka bývá obvykle indikativní, měla by zohledňovat základní prvky, které mají vliv na cenu (úměrná velikost navrženého systému, konstrukce, krytina, sklon střechy). Obdržet byste ji měli v rozumné lhůtě a pokud Vás zaujala, vždy musí finální kalkulaci předcházet osobní prohlídka místa instalace technickým zástupcem.

 2. Logicky se zamyslete, zda navržené řešení, které na poptávku obdržíte je pro Vás skutečně přínosné. Fotovoltaická elektrárna by neměla být příliš naddimenzovná ani poddimenzovaná.

 3. Výpočet návratnosti proveďte sami, a zohledněte veškeré promněné. Pokud Vám někdo slibuje návratnost do čtyř let, utíkejte.

 4. Snažte se využít stávající nastavení Vašeho domu. Například elektrický bojler bývá často snadno upravitelný pro efektivní akumulaci vyrobené elektřiny. Informujte o stávajícím fungování domu, instalační firmu.

 5. Zeptejte se, co se skrývá pod zázračnou formulací "Na klíč". Nekvalitní firmy Vás mohou překvapit co vše v nabídce naní zahrnuto.

 6. Technické řešení: Zajímejte se o technické řešení navrhované fotovoltaické elektrárny. Dodavatel by vám měl poskytnout informace o použitých fotovoltaických panelech, střídačích, montážních systémech a dalších komponentech. I přestože jsou fotovoltaické technologie na první pohled velice složité, téměř vše jde vysvětlit způsobem který pochopí i pětileté dítě. 

 7. Smlouvy a záruky si pečlivě projďete, nikdy byste neměli nic podepisovat pod nátlakem.

 8. Nikdy neplaťte 100% částky předem.

 9. Ověřte pojištění firmy z odpovědnosti za způsobenou škodu.

 10. Po podpisu smlouvy o dílo zaplaťte maximálně 60% z ceny díla.

 11. Informujte se, v jakém časovém horizontu firma předloží distributorovi projektovou dokumentaci, která je nezbytná součást procesu připojení k síti.

 12. Informujte se, o posloupnosti kroků vyřízení dotace z programu NZÚ. Ověřte zda má firma vlastní dotační pracovníky.

 13. Finální cenový návrh, komponenty i projekt musí být vypracovány po prohlídce místa realizace, ta by měla být před podpisem smlouvy o dílo.

 14. Před realizací vždy ověřte, zda je uzavřena smlouva o připojení k distribuční síti.

 15. Před realizací byste neměli hradit více než 70% z ceny díly, po realizaci byste neměli doplácet celou částku.

 16. Reference a zkušenosti: Prověřte reference a zkušenosti dodavatele s instalací a provozem fotovoltaických elektráren. Zjistěte, kolik solárních elektráren již dodavatel postavil a jak dlouho je na trhu.

 17. Certifikace: Zjistěte, zda má dodavatel platné certifikáty a oprávnění pro instalaci fotovoltaických systémů. Absence dokumentů může znamenat nejen neprofesionální instalaci, ale může způsobit také problém při žádosti o dotaci.

 18. Ptejte se na zatížení střechy použitými panely a konstrukcí. K veškerým komponentům si vyžádejte technické listy.

 19. V rámci realizace fotovoltaické elektrárny vždy trvejte na vyřízení všech kroků nutných k připojení k distribuční síti a to zejména úpravu elektroměrného rozváděče dle připojovacích podmínek.

 1. Ptejte se na požární předpisy pro Váš typ fotovoltaické elektrárny.

 2. Prověřte, zda je smluvená cena ve smlouvě o dílo konečná. Pozor na vícepráce či poplatky.

 3. Údržba a servis: Informujte se o možnostech údržby a servisu fotovoltaické elektrárny. Dodavatel by měl poskytnout informace o rutinní údržbě, monitoringu výkonu systému a reakci v případě poruchy.

 4. Reklamace a stížnosti: Seznamte se s postupem pro reklamace a stížnosti. Dodavatel by měl mít jasně definovaný proces, jak řešit případné problémy nebo nedostatky

 5. Při předání díla požadujte nutnou dokumentaci, kvalitní zaškolení a prověřte možnost pravidelné údržby a revizí.

 6. Pokud dílo při předání má nedostatky, dbejte na jejich zapsání do předávacího protokolu a požadujte nápravu.

 7. Konečnou platbu neplaťte, dokud není dílo dokončeno a předáno.

 8. Uložte si telefonní kontakt pro dotazy, na které používáním narazíte.

 9. Případné reklamace uplatňujte u dodavatele - s výrobci se budete těžko spojovat

 10. Servis poptávejte vždy u firmy, která dílo realizovala.

 11. Smlouvu o dílo si projděte klidně souběžně s nabídkou. 

 12. Pokud máte potíže s dodavatelem fotovoltaické elektrárny a nelze je vyřešit, můžete využít služeb Solární asociace, která vám poskytne podporu a poradenství v této oblasti.