Mapa připojitelnosti fotovoltaiky do distribuční sítě

22. 5. 2023

Zájem o instalaci fotovoltaických elektráren rychle vyrostl. Počet žádostí o připojení fotovoltaiky k distribuční síti však vzrostl natolik, že se provozovatelé distribučních sítí (ČEZ, EGD, PRE) potýkají s kapacitními problémy. Situaci by měly zlepšit miliardové investice do posílení kapacity distribuční sítě.

V některých lokalitách v tuto chvíli již není možné připojit FVE s možností dodávky přebytků do sítě. Nejproblematičtější situace je na Moravě a ve Slezku.

Pro naše zákazníky vždy vyřizujeme žádost o připojení dopředu, a to dokonce dříve než podepisují smlouvu.

Mapa připojitelnosti EGD

Mapa připojitelnosti ČEZ

mapa připojitelnosti ČEZ

LEGENDA - PODBARVENÍ OBLASTÍ:

Šedá - oblast s volnou distribuční kapacitou pro připojování výroben na napěťové hladině vvn a vn

Oranžová - oblast s omezenou distribuční kapacitou pro připojování výroben na napěťové hladině vvn a vn

Červená - uzavřená oblast pro připojování výroben na napěťové hladině vvn a vn