Proč se používají optimizéry?

14. 8. 2023

Kdy a na co se používají optimizéry výkonu?

Fotovoltaický střídač sleduje optimální bod účinnosti skupinově za celou sestavu panelů, fotovoltaický optimizér je zařízení, které se připojuje přímo k fotovoltaickému panelu a také na úrovni panelu probíhá výpočet bodu účinnosti. Tohoto principu se využívá pro základní funkce.

1. Eliminace vlivu zastínění

Zastínění způsobené komínem, vikýřem či jinými prvky na střeše způsobuje při sériovém zapojení částečné omezení výkonů všech panelů ve "stringu" (skupině). Tento jev optimzér eliminuje.

Příklad: pokud by série měla 10 panelů po 400 W a jeden by byl schopen ve špičce vlivem zastínění pracovat na 20% výkonu oproti ostatním, tak:

  • bez optimizeru na postiženém panelu by výkon celé série jel jen na 20%, tedy 0,8 kW
  • s optimizerem na postiženém panelu by výkon byl 0,2x0,4+9x0,4=3,68 kW

2. Vypnutí na úrovni panelu

U FVE o výkonu mezi 10 kWp a 50 kWp jsou vyhláškou č.114/2023 Sb.,vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW, je požadavek na vypnutí FVE na úroveň bezpečného napětí 120V DC na stejnosměrné straně.

Toto lze splnit pomocí optimizerů.

3. Monitoring každého panelu

Pokud jsou na všech panelech osazeny optimizéry, lze přidáním centrální jednotky vyčítat a monitorovat data jednotlivě pro každý panel. Číst lze nejen výkonové údaje ale také údaje o znečištění či teplotě.