Revize fotovoltaického systému

1. 6. 2023

Kolik stojí a co obnáší revize fotovoltaické elektrárny?

Revize fotovoltaického systému je nedílná součást bezproblémového provozu fotovoltaické elektrárny po dlouhé roky.
Provádí se periodicky minimálně v intervalu čtyř let, pokud není revizním technikem určeno jinak.
Cena za provedení se pohybuje v rozmezí 3 000 - 4 000 Kč dle velikosti FVE.
 

Základní zkoušky:


  • Zkouška všech střídavých obvodů podle ČSN 33 2000-6 
  • Prohlídka stejnosměrného systému
  • Spojitost ochraných vodičů
  • Ověření polarity jednotlivých řetězců
  • Zkouška napětí naprázdno FVE stringů
  • Měření zkratového proudu FVE stringů
  • Funkční zkoušky
  • Zkouška izolačního odporu FVE pole

Související normy

  • Soubor ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí
  • ČSN 33 2000-6 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
  • ČSN 33 2000-7-712:2006 (332000) Elektrické instalace budov – Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy
  • Soubor ČSN EN 61557 (356230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
  • Soubor ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
  • ČSN EN 61730-1 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 1: Požadavky na konstrukci
  • ČSN EN 60891 ed. 2 (364601) Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách
  • Soubor ČSN EN 60904 (364604) Fotovoltaické součástky
  • ČSN EN 61215 ed. 2 (364631) Fotovoltaické (PV) moduly z krystalického křemíku pro pozemní použití - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
  • ČSN EN 61646 ed. 2 (364633) Tenkovrstvé fotovoltaické (PV) moduly pro pozemní použití – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
  • ČSN EN 50380 (364635) Katalogové údaje a informace na štítku fotovoltaických modulů
  • ČSN EN 61730-2 (364650) Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů – Část 2: Požadavky na zkoušení