Slovník pojmů ze světa fotovoltaiky

22. 5. 2023

Pojmy ze světa fotovoltaiky od A do Z:

 

 • Akumulace - hromadění nebo shromažďování. Ve fotovoltaice užíváno jako akumulace energie. Akumulace energie do baterie, akumulace energie do vody.
 • Akumulátor - technické zařízení pro opakované uchovávání energie, obvykle elektrické. Nejprve je nutné jej nabít, poté slouží jako zdroj energie.
 • Atest - písemné osvědčení technických vlastností výrobku.
 • AZ-Router - Nastavitelný regulátor spotřeby. Monitoruje tzv. přebytek a ukládá jej do vybrané odporové zátěže (bojler, bazén,..) Zlepšuje efektivitu investice protože zabraňuje odesílání vyrobené elektřiny do distribuční sítě.
 • Alternativní energie - Energie, která se získává z obnovitelných zdrojů jako je slunce, vítr, voda apod.
 • Amorfický křemík - Typ solárního materiálu používaný v tenkovrstvových solárních článcích.
 • Bifaciální modul - Fotovoltaický modul, který dokáže absorbovat sluneční světlo z obou stran pro zvýšení výkonu
 • Baterie - skupina galvanických článků různého typu určena pro uchovávání energie. 
 • Dioda - Elektronická součástka, která umožňuje proud procházet pouze v jednom směru a slouží k ochraně fotovoltaických článků před přepětím.
 • Efektivita - Míra, kterou fotovoltaický systém přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii.
 • Fotovoltaický článek - základní stavební jednotka solárního panelu, která přeměňuje sluneční energii na elektrickou energii.
 • Fotovoltaický panel - zařízení skládající se z fotovoltaických článků, sloužící k přeměně sluneční energie na elektrickou energii.
 • Invertor - Elektronické zařízení, které mění stejnosměrný proud vygenerovaný fotovoltaickým systémem na střídavý proud pro použití v elektrické síti nebo spotřebičích.
 • Kapacita baterie - Množství elektrické energie, které může solární baterie uchovávat a poskytovat.
 • Křemík - Nejčastěji používaný materiál v solárních článcích, který je schopen přeměnit sluneční záření na elektrickou energii.
 • Laminace - Proces spojování vrstev fotovoltaických materiálů pomocí lepidla nebo tepla k vytvoření pevné struktury solárního panelu.
 • Sluneční záření - elektromagnetické záření emitované Sluncem, které je využíváno pro výrobu elektrické energie v fotovoltaických systémech.
 • Sluneční buňka - synonymum pro fotovoltaický článek, základní jednotku, která přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii.
 • Sluneční panel - synonymum pro fotovoltaický panel, zařízení skládající se z fotovoltaických článků, sloužící k přeměně sluneční energie na elektrickou energii.
 • MPPT tracker - Maximum Power Point tracker, zařízení, které sleduje a optimalizuje výkon fotovoltaického systému tak, aby dosáhl maximálního výkonu při různých podmínkách osvětlení.
 • Monokrystalický křemík - Typ solárního materiálu s jednolitou krystalovou strukturou, který poskytuje vyšší efektivitu než amorfní nebo polykrystalický křemík
 • Ohm - Jednotka pro měření elektrického odporu v součástkách fotovoltaického systému
 • Paralelní spojení - Propojení dvou nebo více fotovoltaických článků nebo modulů, které zvyšuje proudovou kapacitu.
 • Polovodič - Materiál, který má vlastnosti mezi izolátorem a vodičem, používaný v fotovoltaických článcích k přeměně slunečního záření na elektrickou energii.
 • Polykrystalický křemík - Typ solárního materiálu s mnohočetnými krystalovými oblastmi, který je ekonomičtější než monokrystalický křemík, ale nabízí nižší účinnost.
 • Teplotní koeficient - Míra, kterou se elektrický výkon fotovoltaického systému mění s teplotními změnami.
 • Tenkovrstvová technologie - Metoda výroby fotovoltaických článků s tenkou vrstvou fotovoltaického materiálu na substrátu, což snižuje náklady a hmotnost solárních panelů.