Dostanu na instalaci FVE pro firmu dotaci?

Na instalaci FVE o výkonu vyšším než 50 kW je vypsána dotace ve výši 30%.

Na instalaci FVE o výkonu vyšším než 50 kW je vypsána dotace ve výši 30%.