Pro koho je dotace NZÚ light určena?

Dotaci NZU Light ve výši 90 000 Kč můžete čerpat pokud jsou všichni členové domácnosti ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu 3. stupně, nebo jste od září 2022 pobírali příspěvek na bydlení. S vyřízením žádosti Vám pomůžeme, podporu je navíc možné získat předem. O dotaci mouhou žádat i ti, kteří již nějakou formu dotace v rámci programu NZÚ Light čerpali.

Pořízení fotovoltaického ohřevu vody je díky této dotaci velmi výhodné, návratnost investice je vždy do jednoho roku.

Oprávnění žadatelé:

  • Nízkopříjmové domácnosti pobírající příspěvek na bydlení
  • Osoby pobírající starobní důchod
  • Osoby pobírající invalidní důchod 3. stupně