Získáte vlastní nezávislost

Systém funguje i když je výpadek elektřiny