RD Na Losích

Typ střechy: Valbová
Instalovaný výkon: 6,40 kWp
Instalovaná baterie: 10,2 kWh
Dotace: NZÚ
Datum: 2023