RD Proseč

 Typ střechy: Sedlová 
 Instalovaný výkon:  8,14 kWp
 Instalovaná baterie:  10,2 kWh
Dotace:   NZÚ
Datum:  2022