RD Starý Mateřov

Typ střechy: Valbová
Instalovaný výkon: 9,89 kWp
Instalovaná baterie: 10,2 kWh
Dotace: NZÚ
Datum: 2024