Výkup elektřiny z fotovoltaiky

24. 5. 2023

Jak prodávat elektřinu z fotovoltaiky? 

Prodej přebytečné elektřiny z fotovoltaických systémů se stal možným od ledna 2023 i pro systémy s instalovaným výkonem do 10 kWp, pokud je to povoleno  Smlouvou o připojení. Tato změna umožňuje majitelům rodinných domů, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu, prodat nadbytečnou energii, kterou jejich systémy vyprodukovaly. 

Je důležité poznamenat, že prodej vyrobené elektřiny by neměl být primárním cílem u fotovoltaiky pro rodinné domy, ale spíše dodatečným krokem, který přispívá ke zlepšení návratnosti investice. 

Varianty obchodování s přebytečnou energií: 

Existují různé varianty obchodování s přebytečnou energií. Jedna z možností je získat výrobní EAN kód od distributora elektřiny, máte na něj nárok po prvním paralelním připojení. Tento kód umožní vlastníkům fotovoltaických systémů prodávat elektřinu vyrobenou ve svém domě jiným společnostem, než kterým sami za elektřinu platí. 

Při prodeji přebytečné energie lze zvolit mezi prodejem za stálou (fixovanou) cenu nebo za spotovou cenu. Spotová cena se mění hodinově a závisí na nabídce a poptávce na burze elektřiny, cena elektřiny může být i záporná.

Fixovaná cena prodeje je obvykle nižší, ale zabraňuje případným negativním cenám. Tato volba je klidnější a umožňuje lepší výpočet ročního výnosu. 

Virtuální baterie 

 Další možností je využití tzv. virtuální baterie. Tento koncept obvykle funguje v rámci ročního zúčtovacího období. Odběr elektřiny a prodej přebytků jsou sledovány jednou společností, která odebrané množství elektřiny snižuje o množství elektřiny dodané zpět do sítě. Za kilowatthodiny, které jsou do sítě dodány a poté odebrány zpět, platíte pouze distribuční poplatky. Poplatky za tuto službu jsou obvykle podobné jako u jiných tarifů. 

Jeden z nejznámějších a nejčastěji využívaných tarifů je "Elektřina pro soláry" od skupiny ČEZ. V tomto tarifu majitelé fotovoltaických systémů, kteří kombinují provoz fotovoltaické elektrárny se spotřebou tepelného čerpadla, mohou co nejlépe využít letní přebytek energie a přenést ho na zimní spotřebu. 

Tato možnost umožňuje lépe využít produkci elektřiny z fotovoltaického systému a optimalizovat spotřebu energie v průběhu roku.